Oddlužení

Za zpracování návrhu na oddlužení si od Vás již nikdo nesmí brát peníze předem, a to ani v podobě různorodých poplatků za „administraci“ „kopírování“ „kompletování“ apod. Odměna za návrh je pak stanovená pevnou částkou a uspokojuje se až v rámci insolvenčního řízení.

Zpracování insolvenčního návrhu Vám může nabízet jen úzký okruh osob: advokáti, notáři, soudní exekutoři nebo insolvenční správci a bezplatně pak subjekty, které získají akreditaci Ministerstva spravedlnosti.

Akreditované osoby a dobrovolnou evidence subjektů poskytujících zpracování návrhu na povolení oddlužení naleznete na portálu www.justice.cz v části Insolvenční rejstřík „akreditované osoby“

V případě zájmu o zpracování návrhu na povolení oddlužení mě neváhejte kontaktovat.

Sdílet