Vítám Vás

na mých profesních stránkách, které mají za cíl představit Vám nabídku právních služeb, které poskytuji a seznámit Vás s mým přístupem ke klientům.

Zakládám si na osobním a otevřeném přístupu a na vzájemné důvěře. Právní služby poskytuji v rámci tzv. generální praxe, přičemž základní oblasti právních služeb se dozvíte v jednotlivých rubrikách. Vedle právního poradenství klienty zastupuji před soudy a dalšími orgány veřejné správy. Poskytuji také možnost advokátní úschovy finančních prostředků na speciálních účtech úschov k tomuto účelu zřízených.

Říká se dobrá rada nad zlato a v oblasti práva uvedené platí dvojnásob. Včasná rada, včasná a komplexní informovanost, popřípadě smlouva vyhotovená se zohledněním Vašich zájmů, pomáhá eliminovat riziko budoucích sporů, soudních řízení a výdajů na jejich řešení.

Jak to chodí

Ušetřete čas, s námi snadno zjistíte co potřebujete, podívejte se jak to chodí na první schůzce.

Jak přistupujeme ke klientům

Nemusíte se bát nepříjemných překvapení v podobě dodatečných faktur, s námi budete vědět vše předem.

Kontakt

Nechte vše na nás, postaráme se o vaše problémy. Kontaktujte nás a sdělte nám, co Vás trápí.

Jak přistupujeme ke klientům?

Klientům s časově náročným zaměstnáním vycházím časově vstříc s termínem schůzky, je-li potřeba, realizujeme osobní schůzky i v sobotu dopoledne.

Stálým klientů s dlouhodobější spoluprací jsem k dispozici na telefonu popřípadě emailu takřka nonstop.

Při práci s právními předpisy mám k dispozici dva hlavní a nejvíc uznávané právní informační systémy, ve kterých jsou k dispozici aktuální i historická znění zákonů ČR, znění předpisů práva evropského, důležitá soudní rozhodnutí soudů vyšších stupňů včetně soudu Ústavního, komentáře k platným zákonům a aktuální odborná stanoviska a články.

Mám k dispozici i tzv. hlídače insolvenčního rejstříku, což znamená, že věřitelům jsem schopna ohlídat, zda se jejich dlužník chystá na sebe prohlásit bankrot a tím zajistit včasné uplatnění přihlášky pohledávky do insolvence.

Jak to chodí na první schůzce

  1. první schůzka bývá domluvena zpravidla telefonicky nebo prostřednictvím emailu kdy u telefonických objednávek preferuji dojednávání schůzek přes asistentku, která je Vám k dispozici na pevné lince kanceláře („kontakty“), neboť můj mobilní telefon nemohu často z pracovních důvodů zvednout
  2. obsah první schůzky bývá informativního charakteru, neboť je potřeba si ujasnit, zda chceklient svůj případ řešit formou právní konzultace – porady, nebo předat věc k zastupování kanceláři
  3. klient se vždy ještě před tím, než mi udělí plnou moc, dozví finanční náročnost právní služby v jeho případě.
  4. odmítám přístup překvapování klienta vystavováním konečných faktur až po poskytnutí právní služby na částky, s kterými klient nebyl předem srozuměn
  5. klient se před převzetím právního zastoupení dozví právní posouzení jeho případu a zda a jakobdobný případ již soudy řešily.

Mohlo by Vás také zajímat:

Loading...