Jak to chodí

snadno zjistíte jak postupovat, podívejte se jak to chodí na první schůzce

Jak přistupuji ke klientům

nemusíte se bát nepříjemných překvapení v podobě dodatečných faktur, s námi budete vědět vše předem

Kontakt

pro domluvení schůzky využívejte zejména telefonního čísla do kanceláře či e-mail

Vítám Vás

na mých profesních stránkách, které mají za cíl představit Vám nabídku právních služeb, které poskytuji a seznámit Vás s mým přístupem ke klientům.

Říká se dobrá rada nad zlato a v oblasti práva uvedené platí dvojnásob. Včasná rada, včasná a komplexní informovanost, popřípadě smlouva vyhotovená se zohledněním Vašich zájmů, pomáhá eliminovat riziko budoucích sporů, soudních řízení a výdajů na jejich řešení.

Zakládám si na osobním a otevřeném přístupu a na vzájemné důvěře. Právní služby poskytuji v rámci tzv. generální praxe, přičemž základní oblasti právních služeb se dozvíte v jednotlivých rubrikách. Vedle právního poradenství klienty zastupuji před soudy a dalšími orgány veřejné správy. Poskytuji také možnost advokátní úschovy finančních prostředků na speciálních účtech advokátních úschov k tomuto účelu zřízených. Na smlouvách, které vyhotovím zajišťuji i ověření podpisů vč. dojezdu za osobou, která smlouvu podepisuje, není-li v jejích možnostech dostavit se do kanceláře.

Jak to chodí na první schůzce

  1. první schůzka bývá domluvena zpravidla telefonicky nebo prostřednictvím emailu, kdy u telefonických objednávek preferuji dojednávání schůzek přes asistentku, která je Vám k dispozici na pevné lince kanceláře („kontakty“), neboť můj mobilní telefon nemohu často z pracovních důvodů zvednout
  2. obsah první schůzky bývá informativního charakteru, neboť je potřeba si ujasnit čeho se vůbec problém týká, jakého je rozsahu a následně, zda chce klient svůj případ řešit pouze formou porady nebo předat celou věc na starost k zastupování kanceláři
  3. klient se vždy ještě před tím, než se pro právní službu rozhodne dozví finanční náročnost právní služby, ať již v rámci první schůzky či na dotaz e-mailem
  4. odmítám přístup překvapování klienta vystavováním konečných faktur až po poskytnutí právní služby na částky, se kterými klient nebyl předem srozuměn
  5. klient se před převzetím právního zastoupení dozví právní posouzení jeho případu a zda a jak obdobný případ již soudy řešily.
  6. Některé právní služby lze bez problémů a bezpečně ujednat i prostřednictvím e-mailu. Zejména se jedná o domlouvání vyhotovení smluv. Stačí mi napsat, že máte zájem o smlouvu, dále už Vás věcí provedu.

Jak přistupuji ke klientům?

Klientům s časově náročným zaměstnáním vycházím časově vstříc s termínem schůzky a je-li to potřeba, realizujeme osobní schůzku v sobotu dopoledne.

Ke každému z klientů přistupuji individuálně, svoji práci mám ráda a není pro mě rutinou.

Stálým klientům s dlouhodobější spoluprací jsem k dispozici s poradou i na telefonu, neboť jsem již s jejich případem seznámena. Všechny ostatní si dovoluji požádat o pochopení, že poskytovat rady po telefonu není možné.

    Mohlo by Vás také zajímat:

    Loading...