Občanský zákoník

Občanské právo – od 1. 1. 2014 vstoupil v účinnost nový občanský zákoník a společně s ním velké množství dalších zákonů z oblasti soukromého i veřejného práva. V oblasti nového občanského zákoníku nabízím vyhotovení veškerých smluvních typů a právní poradenství.

pravidelně absolvuji školení zaměřená na změny v právní oblasti od 1. 1. 2014

Jelikož nějaký čas potrvá, než se aplikace nových právních předpisů ustálí, je důležitá znalost a včasná informovanost o všech novinkách, které předpisy přinesly. Proto pravidelně absolvuji školení zaměřená na změny v právní oblasti od 1. 1. 2014, a to zejména ta školení, která jsou pořádána či vedena autoritami v právních oblastech, např. samotnými autory nových zákonů, popřípadě školení zaštítěná Českou advokátní komorou.

Dalším významným předpisem přijatým společně s novým občanským zákoníkem je zákon o obchodních korporacích – v této oblasti se zaměřuji na poskytování právních služeb, které souvisí s problematikou bytových družstev, převodů družstevních podílů (nesprávně označováno jako prodej/koupě družstevních bytů) a na problematiku nájemních vztahů týkajících se družstevních bytů.

Sdílet