Výživné a rozvody

Problematika výživného, svěřování nezletilých dětí do péče a rozvody manželství spadají do oblasti rodinného práva.

Nejčastěji klienti (partneři, manželé) v souvislosti s ukončením partnerského soužití řeší, kdo bude mít nadále jejich společné dítě v péči (zda matka, otec, eventuálně oba v péči střídavé) a jak vysoké bude výživné, případně jak bude probíhat styk s druhým rodičem. O právě uvedených skutečnostech (péče, výživné) mohou rodiče uzavřít dohodu, avšak týká-li se dohoda nezletilých dětí, vyžaduje ke své platnosti schválení soudem.

Klienty zastupuji jak v případech, kdy je uzavírána dohoda, tak v případech, kdy dohoda není z různých důvodů možná a o uvedených skutečnostech musí soud autoritativně rozhodnout.

V oblasti práva rodinného dále klienty zastupuji v rámci rozvodových řízení a v řízeních o vypořádání společného jmění manželů.

Rozvodové řízení může mít dvě podoby: podobu řízení sporného, ve kterém manželé musí soudu uvádět příčiny rozvratu manželství, nebo podobu rozvodového řízení tzv. „dohodou“, v rámci kterého soudy příčinu rozvratu nezkoumají a manželé soudu předkládají dohodu o vypořádání vzájemných majetkových práv a bydlení pro dobu po rozvodu. Klienty zastupuji jak v řízení sporném, tak v řízení rozvodu „dohodou“.

Sdílet