Trestní právo

V oblasti trestního práva vykonávám obhajobu osob obviněných či obžalovaných ze spáchání trestného činu. Z hlediska obhajoby je nejvhodnější, pokud klient vyhledá právní služby co nejdříve, nejlépe obratem po sdělení podezření, případně obvinění, neboť právě uvedený postup zajistí možnost nejlepší možné spolupráce mezi obhájcem a klientem z hlediska hájení zájmů klienta. Souhlasím i s tím, aby mě soudy ustanovovaly k obhajobě tzv. ex offo, tedy k obhajobě těch, kteří ze zákona musí být v trestním řízení zastoupeni advokátem, avšak advokáta si z různých důvodů nezvolí.

Přestupky, správní trestání. Klienty zastupuji i před správními orgány, které projednávají přestupky, zaměřuji se na přestupky dopravní či proti občanskému soužití.

Sdílet