Nemovitosti

Právní služba zahrnuje vyhotovování veškerých typů smluv týkajících se nemovitostí včetně kompletního právního servisu v podobě zahájení vkladového řízení u katastrálního úřadu a advokátní úschovy peněz (např. kupní ceny).

Zejména při převodu nemovitostí spousta osob doplatila na použití vzoru.

Na internetu naleznete k dispozici mnoho vzorů různých smluv, některé vzory jsou ke stažení zdarma, jiné za určitý poplatek. Každý, kdo se rozhodne řešit svoji situaci využitím vzoru, by si měl uvědomit, že každý vzor obsahuje v zásadě jen to nejdůležitější a v obecné rovině, nikdy ve vzoru není zohledněna individuální situace ani zcela konkrétní potřeby stran s ohledem na jejich požadavky, možnosti a specifika.

Zejména při převodu nemovitostí spousta osob doplatila na použití vzoru, který předem nepamatoval na komplikace, které v souvislosti s převodem nemovitosti, splatností kupní ceny, případně odpovědností za vady mohou nastat.

Každý, kdo převádí nemovitost, by měl mít také na paměti, že smlouvy některých realitních kanceláří bývají sestaveny velmi obecně.

Je na každém, aby se rozhodl, zda na počátku ušetří, a až následně vydá významné prostředky na eliminaci chyb způsobených příliš obecnou smlouvou, nebo zda již na počátku investuje do převodu nemovitosti a tím eliminuje rizika a následné mnohem vyšší výdaje.

Každý, kdo převádí nemovitost, by měl mít také na paměti, že smlouvy některých realitních kanceláří bývají sestaveny velmi obecně, aby mohly být opakovaně užívány a realitní kanceláře tak snížily výdaje na klienta a naopak zvýšily svůj zisk. Vycházejte proto raději z předpokladu, že realitní kancelář zastupuje především sebe samu. Skutečnost, že vám smlouvu předloží realitní kancelář, ještě neznamená, že byla sestavena pro vás a neodpovídá svou kvalitou spíše obecnému vzoru.

Sdílet