Trvá váš soud déle než 3 roky?

Soudní řízení zejména u soudů v Ústeckém kraji bohužel někdy trvají velmi dlouho. Příčinou bude pravděpodobně nepoměr v personální obsazenosti soudů vůči množství případů, které soudy musí projednat. Právě uvedené však účastníka řízení lidově řečeno nezajímá a oprávněně požaduje, aby jeho věc byla projednána a rozhodnuta co nejdříve.

Pokud vaše řízení v tuto chvíli již trvá či trvalo déle než tři roky, máte nárok na zadostučinění (finanční odškodnění od státu). Jsem připravena váš nárok řádně uplatnit a uvedené zadostiučinění zajistit. Nehradíte předem žádné platby, odměna se odvíjí až od výsledku.

Stačí, když se na mě obrátíte a poskytnete mi konečné rozhodnutí ve věci (někdy bude konečným rozhodnutím rozhodnutí soudu prvního stupně, někdy odvolacího soudu).

Pozor! Rozhodnutí, konkrétně nabytí právní moci rozhodnutí, však nesmí být starší než 6 měsíců!

Případně mě zkontaktujete ještě před skončením vašeho soudního řízení, abych mohla lhůtu pro uplatnění vašeho nároku hlídat, a vy tak o své zadostiučinění nepřijdete.

Sdílet