Trvá Váš soud déle jak 3 roky?

Soudní řízení zejména u soudů v Ústeckém kraji bohužel někdy trvají velmi dlouho. Příčinou bude pravděpodobně nepoměr v personální obsazenosti soudů k množství nápadu, které soudy musí projednat, avšak právě uvedené účastníka řízení lidově řečeno nezajímá a oprávněně požaduje, aby jeho věc byla projednána a rozhodnuta, co nejdříve.

Pokud Vaše řízení v tuto chvíli již trvá či trvalo déle jak tři roky, máte nárok na zadostučinění (finanční odškodnění od státu). Jsem připravena Váš nárok řádně uplatnit a uvedené zadostiučinění zajistit. Nehradíte předem žádné platby, odměna se odvíjí až výsledku.

Stačí, když se na mě obrátíte a poskytnete mi konečné rozhodnutí ve věci (někdy bude konečným rozhodnutím rozhodnutí soudu prvního stupně, někdy odvolacího soudu).

Pozor rozhodnutí, konkrétně nabytí právní moci rozhodnutí však nesmí být starší jak 6 měsíců!

Případně mě zkontaktujete ještě před skončením Vašeho soudního řízení, abych mohla lhůtu pro uplatnění Vašeho nároku hlídat a Vy tak o své zadostiučinění nepřijdete.

Sdílet