Vymáhání pohledávek

Již samotné převzetí zastoupení klienta (věřitele) advokátkou a kvalifikovaná výzva k úhradě dluhu formou předžalobní upomínky má vůči řadě dlužníků svůj efekt. Pokud i přes zaslanou upomínku nedojde k úhradě dluhu, pak nezbývá než přikročit k vymožení povinnosti dlužníka soudem, kdy v rámci soudního řízení jsou požadovány i náklady, které klientovi se soudním řízením vznikají. Rozhodnutí soudu pak slouží jako podklad pro zahájení exekuce. Po zajištění rozhodnutí soudu spolupracuji s exekutorským úřadem, který od mých klientů nevybírá zálohy na provedení exekuce.

Před zahájením vymáhání jakéhokoliv pohledávky je klientovi poskytnut právní rozbor.

Vymáhání pohledávek po splatnosti prostřednictvím podané žaloby je v některých případech zejména u podnikatelských subjektů nezbytnou podmínkou pro daňové odpisy jinak nedobytných pohledávek.

Před zahájením vymáhání jakékoliv pohledávky je klientovi poskytnut právní rozbor s ohledem na možná specifika či rizika případu, a to i s ohledem na případnou finanční náročnost soudního sporu.

Pohledávkou bývají např. nevrácené půjčky, nezaplacené faktury, nezaplacené směnky, nezaplacené kupní ceny, dlužné mzdy, nezaplacené nájmy, nevrácená kauce, dlužní úpisy, uznané dluhy atd.

Sdílet